von Königlich Thailändisches Generalkonsulat - ข้อมูลเกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

งานกิจกรรม Muay Thai Road Show ณ ค่ายมวย Koi Gym นครแฟรงก์เฟิร์ต

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ นำคณะครูมวยและนักมวยไทย นำโดยครูดิน วิทวัส ค้าสม แห่งค่ายลานนาไฟท์ติ้งมวยไทย และโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ และนายวิจิตร เขียดสง หรือพยัคฆ์สมุย ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม แชมป์ไทยไฟท์ปัจจุบัน เดินทางมาจัดกิจกรรม Muay Thai Road Show ณ ค่ายมวย Koi Gym นครแฟรงก์เฟิร์ต โดยมีนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยนางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และนางรุยาภรณ์ สุคนธทรัพย์ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ

นอกจากนี้ ภายในงานยังได้รับเกียรติจากนาย Marcus Benthien, Representative of the Department of Sports and Head of the Construction and Technology Division of the City of Frankfurt นาย Alex Dibaba ประธานสหพันธ์มวยไทยในรัฐเฮสเซิน และนาย Roman Butz ประธานสมาพันธ์มวยไทยในรัฐไรน์ลันด์-พฟัลซ์ มาร่วมพิธีเปิดและเข้าร่วมกิจกรรม

ในโอกาสนี้ คณะนักมวยได้แสดงมวยโบราณ ฝึกอบรมและสอนทักษะมวยไทย ตลอดจนวิธีการออกกำลังกายให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกค่ายมวยต่าง ๆ ในนครแฟรงก์เฟิร์ตและเมืองใกล้เคียง ผู้ที่สนใจกีฬามวยไทย และเยาวชนชาวเยอรมัน รวมประมาณ 150 คน ซึ่งสร้างความสนุกสนานและความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับมวยไทยในแง่ที่เป็นวัฒนธรรมอันมีประวัติศาสตร์มายาวนานของไทยให้ชาวเยอรมันได้ทราบ

การจัดกิจกรรม Muay Thai Road Show ในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งโครงการ Muay Thai Road Show 2019 ซึ่งริเริ่มโดยกระทรวงการต่างประเทศเพื่อประชาสัมพันธ์ความเป็นไทยผ่านกีฬามวยไทย และเผยแพร่กีฬามวยไทยที่ถูกต้องตามแบบแผนให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในต่างประเทศ อันเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจการทูตวัฒนธรรมของกระทรวง ฯ รวมทั้งส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ในระดับประชาชนของไทยและต่างประเทศ ตลอดจนขับเคลื่อนมวยไทยสู่โอลิมปิก โดยในปีนี้ได้จัดกิจกรรมใน 4 ประเทศ ประกอบด้วย โครเอเชีย ฮังการี เช็ก และเยอรมนี

 

Weiterlesen …

von Königlich Thailändisches Generalkonsulat - ข้อมูลเกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

การประชุมร่วมกับผู้แทนสมาคม/ชุมชนไทยจำนวน 21 สมาคม ในเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 น.ส. พรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้เป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้แทนสมาคม/ชุมชนไทยจำนวน 21 สมาคม ในเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ (รัฐเฮสเซิน รัฐนอร์ดไรน์-เวสต์ฟาเลิน รัฐไรน์ลันด์ พฟัลซ์ รัฐซาร์ลันด์และรัฐเทือริงเงิน) เพื่อขอบคุณสำหรับความร่วมมือกับสมาคม/ชุมชนไทยในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในปี 2561 และได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยในสหพันธ์ ฯ และที่ประชุมยังได้หารือกันอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมบทบาทอย่างสร้างสรรค์ของสมาคม/ชุมชนไทยในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานกงสุลใหญ่ ฯ ที่จะมีขึ้นในปี 2562 นอกจากนี้ กงสุลใหญ่ ฯ ได้ใช้โอกาสนี้ในการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ซึ่งกำลังจะมีขึ้น และสถานกงสุลใหญ่ ฯ จะได้แจ้งรายละเอียดให้ทราบผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ของสถานกงสุลใหญ่ ฯ ทั้งเว็บไซต์ Facebook และบอร์ดประชาสัมพันธ์ ต่อไป

Weiterlesen …

von Königlich Thailändisches Generalkonsulat - ข้อมูลเกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

งานเลี้ยงรับรอง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ห้องอเดเนาเออร์ โรงแรมวิลลา เคนเนดี้ นครแฟรงก์เฟิร์ต

Der Empfang anläßlich des Geburtstages des Königs Bhumibol Aduladej, des Nationalfeiertages und des Vatertages des Königreichs Thailand am 03. Dezember 2018 im Ballsaal Konrad Adenauer, Hotel Villa Kennedy in Frankfurt am Main.

Weiterlesen …

von Königlich Thailändisches Generalkonsulat - ข้อมูลเกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

ประมวลภาพกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2561 น.ส. พรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต นำคณะจิตอาสาประมาณ 50 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ตามแนวพระราชดำริ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เพื่อส่งเสริมความสามัคคี การมีส่วนร่วม และเสริมสร้างจิตสาธารณะ โดยการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยการทำความสะอาดศาลาไทยและบริเวณโดยรอบของศาลาไทยทั้ง 2 หลัง ณ สวนสาธารณะเมืองบาด ฮอมบวร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานเป็นที่ระลึกแก่เมืองบาด ฮอมบวร์ก และศาลาไทยซึ่งรัฐบาลไทยมอบให้เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีการเสด็จประพาสสหพันธ์ ฯ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

Weiterlesen …