สำรองนัดหมาย อี-พาสปอร์ต

ตรวจลงตราเข้าประเทศไทย (วีซ่า)

แบบฟอร์มคำร้อง

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำดีด้วยหัวใจ” ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต
------------------------------------------------------------------------

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยประจำนครแฟรงก์เฟิร์ต และคณะข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ตและสำนักงานทีมประเทศไทยประจำนครแฟรงก์เฟิร์ต นำรายได้ จำนวน 1,750 ยูโร จากการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำดีด้วยหัวใจ” โดยเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมกันบริจาคเงินและนำสิ่งของที่ยังไม่ได้ใช้หรือใช้แล้วแต่ยังอยู่ในสภาพดีมารวบรวมเพื่อจำหน่าย มอบให้แก่ นาง Anna Dourouka รองผู้อำนวยการมูลนิธิช่วยเหลือเด็กกำพร้า Stiftung Waisenhaus Frankfurt ณ ที่ทำการมูลนิธิ ฯ ในนครแฟรงก์เฟิร์ต เพื่อสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิ ฯ ซึ่งเป็นองค์กรให้ความช่วยเหลือเด็กกำพร้าและแม่เลี้ยงเดี่ยวเก่าแก่ในนครแฟรงก์เฟิร์ตที่ก่อตั้งมาแล้ว 350 ปี และปัจจุบันมีเด็กกำพร้าและแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ประสบปัญหาจากหลากหลายเชื้อชาติ รวมทั้งไทย อยู่ในการดูแลของมูลนิธิ ฯ ประมาณ 1,000 คน

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร พิธีถวายพระพรชัยมงคล และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562
------------------------------------------------------------------------

นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยประจำนครแฟรงก์เฟิร์ต ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พร้อมด้วยครอบครัว และประชาชนชาวไทย ประมาณ 50 คน ร่วมตักบาตรแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดพุทธปิยวราราม และวัดโพธิธรรมแฟรงก์เฟิร์ต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

ต่อมา ในเวลา 10.30 น. กงสุลใหญ่ ฯ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดจนน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ร้องเพลงสดุดีพระแม่ไทย และลงนามถวายพระพรชัยมงคลร่วมกัน

- สุขภาพจิตที่ดีเริ่มต้นจากตัวคุณเอง-
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ขอเชิญคนไทยและชุมชนไทยร่วมลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ "สุขภาพจิตดี ชีวีเป็นสุข" กับนายแพทย์เทอดศักดิ์ เดชคง ผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงสาธารณสุข ในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.30-12.30 น. ณ วัดเจริญธรรม (Brunnen Str. 22, 32676 Lügde) ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนแจ้งชื่อ-นามสกุลและเบอร์โทรศัพท์ได้ที่ E-mail: thaifra@mfa.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 069-69-868-212

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น. นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ตเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีข้าราชการทีมประเทศไทยและสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ตลอดจนชุมชนชาวไทย จำนวนกว่า 80 คน ร่วมพิธี ฯ ณ วัดพุทธปิยวราราม เมือง Dreieich โดยกงสุลใหญ่ ฯ ได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคล และนำผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการ/พลเมืองที่ดีและพลังของแผ่นดิน รวมทั้ง น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ร้องเพลงสดุดีจอมราชา และลงนามถวายพระพรชัยมงคลร่วมกัน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต พร้อมด้วยนางสาวปิตินันทน์ สมานวรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และนางสาวรัชนี วัฒนวิศิษฎพร ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และคณะข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ ฯ นำรายได้จากการจัดกิจกรรมจิตอาสาในงานเทศกาลไทย ณ เมืองบาด ฮอมบวร์ก จำนวน 2,500 ยูโร มอบให้แก่ นาย Mark Ankerstein, Director of Communications ของสมาคมช่วยเหลือคนตาบอด Christoffel-Blindenmission Deutschland e.V. ณ ที่ทำการสมาคม ฯ เพื่อนำไปใช้ในการให้ความช่วยเหลือบุคคลผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาทางสายตาผ่านโครงการต่าง ๆ ของสมาคมที่มีอยู่ทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ตนาย Alexander Hetjes นายกเทศมนตรีเมืองบาด ฮอมบวร์ก และ นาย Holger Reuter ผู้อำนวยการสถานพักฟื้นและสปาเมืองบาด ฮอมบวร์ก ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลไทยประจำปี 2562 ณ สวนสาธารณะเมืองบาด ฮอมบวร์ก

​โดยในปีนี้สถานกงสุลใหญ่ ฯ ได้จัดงานเทศกาลไทยประจำปี 2562 ขึ้นภายใต้แนวคิด “การประชาสัมพันธ์ประเทศไทย 4.0 ผ่านงานเทศกาลไทย” ระหว่างวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2562 เพื่อสะท้อนยุทธศาสตร์ประเทศไทยอย่างรอบด้าน โดยใช้จุดแข็งของประเทศไทยด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว อาหารไทย และด้านเศรษฐกิจและการค้า โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ที่มีจุดมุ่งหมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ไปสู่ประเทศไทย 4.0 ด้วยการสร้างฐานส่งเสริมการลงทุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม สถานกงสุลใหญ่ ฯ จึงเปิดโอกาสให้บริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของไทยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมอาหารไทยภายในงาน ฯ อาทิ ผลิตภัณฑ์ซุปจากจมูกข้าวกึ่งสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะม่วง     เป็นต้น เพื่อส่งเสริมการขายและสร้างโอกาสในการจับคู่ธุรกิจให้แก่บริษัท SMEs ของไทย รวมทั้งได้ร่วมกับกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เชิญผู้ประกอบการ OTOP SMEs ที่มีชื่อเสียงจากสี่ภาคของประเทศไทย ได้แก่ เชียงใหม่ อยูธยา หนองบัวลำภู และภูเก็ต ซึ่งผู้ประกอบการได้นำผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของแต่ละจังหวัดเข้าร่วมจัดแสดงด้วย อาทิ เครื่องประดับ ผ้าไทยชนิดต่าง ๆ และขนมหวานบรรจุกระป๋อง เป็นต้น

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562 นายพงศธร จุฑาสมิต รองกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ไปจัดบริการกงสุลสัญจรครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 ที่วัดพุทธวิปัสสนา เมือง Wassenach รัฐไรน์ลันด์-พฟัลซ์ เพื่อให้บริการทำหนังสือเดินทาง งานนิติกรณ์ และให้คำปรึกษาด้านกงสุลแก่คนไทยที่พำนักในเขตรัฐไรน์ลันด์และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งมีผู้เข้ารับบริการทำหนังสือเดินทางจำนวน 64 รายและงานนิติกรณ์ จำนวน 14 ราย รวมทั้งมีผู้มาขอรับคำปรึกษางานด้านกงสุลอีกจำนวนประมาณ 10 ราย

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สถานกงสุลใหญ่ ฯ ขอขอบคุณวัดพุทธวิปัสสนา คณะกรรมการสมาคมวัดพุทธวิปัสสนา รวมทั้งจิตอาสาทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่และช่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 62 น.ส. พรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ฯ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ร่วมกับคณะกงสุลต่างชาติในเขตรัฐเฮสเซิน เดินทางไปทัศนศึกษาโรงงานผลิตนาฬิกายี่ห้อ Sinn ในนครแฟรงก์เฟิร์ต ซึ่งเป็นบริษัทผลิตนาฬิกาเฉพาะทางสำหรับบุคคลและหน่วยงานด้านการรักษาความปลอดภัยและป้องกันภัย รวมถึงด้านการแพทย์ โดยปัจจุบันเริ่มทำการตลาดสำหรับลูกค้าทั่วไปมากขึ้น

ซึ่งสำนักพิธีการทูต รัฐเฮสเซินเป็นผู้จัดทัศนศึกษาครั้งนี้เพื่อแนะนำและส่งเสริมบริษัทผู้ประกอบการเอกชนของรัฐเฮสเซินให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต มอบหมายให้นายมณฑล จันทร์ศิริ กงสุล พร้อมเจ้าหน้าที่ เดินทางไปให้บริการจัดทำหนังสือเดินทางและหนังสือเดินทางชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษให้แก่คนไทย จำนวน 4 ราย ซึ่งพำนักอยู่ที่เมือง Gelsenkirchen เมือง Dinslaken เมือง Duisburg และเมือง Bonn รัฐนอร์ทไรน์-เวสท์ฟาเลิน ซึ่งเป็นผู้อยู่ในความดูแลอย่างใกล้ชิดของแพทย์และผู้พิทักษ์ และไม่สามารถเดินทางมาขอรับบริการทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ด้วยตนเองได้ ทั้งนี้ การดำเนินการในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการเชิงรุกของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในการคุ้มครองและดูแลคนไทยในเขตกงสุล

 

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 นายตรีเทพ นพคุณ กงสุล ได้รับมอบหมายจากกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ให้ดำเนินโครงการสอนการทำอาหารไทย (Cooking Class) ที่เมืองซาร์บรูคเคิน รัฐซาร์ลันด์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย สืบเนื่องจากการหารือระหว่างกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และนายกเทศมนตรีเมืองซาร์บรูคเคิน เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 30 คน และภายหลังการจัดงานสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้มอบเงินบริจาคที่ได้รับจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดให้กับองค์กรพิทักษ์สัตว์เมืองซาร์บรูคเคินด้วย เพื่อเป็นการทำประโยชน์ให้กับสังคม โดยไม่หักค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้ให้การต้อนรับนางมาริสา วงศ์ถิรวิทย์ รองผู้ว่าการธุรกิจและบริการ การไฟฟ้านครหลวง และคณะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวง ซึ่งเดินทางมานครแฟรงก์เฟิร์ตภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาเพื่อเตรียมการสู่การเป็นผู้นำระดับสูง"

ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ ฯ บรรยายสรุปเกี่ยวกับบทบาทและการทำงานของสถานกงสุลใหญ่ ฯ ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ การกงสุล และพิธีการทูต รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรม ส่งเสริมภาพลักษณ์ โอกาสในการค้าและการลงทุนของไทย และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทย

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต พร้อมด้วยนางสาวปิตินันทน์ สมานวรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และนางสาวรัชนี วัฒนวิศิษฏพร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และคณะ ได้เข้าพบหารือกับ ดร. Jürgen Ratzinger หัวหน้าแผนกเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และคณะกรรมการหอการค้าและอุตสาหกรรม (IHK) นครแฟรงก์เฟิร์ต เกี่ยวกับโอกาสและลู่ทางในการขยายการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและเยอรมนีให้เพิ่มมากขึ้น รวมถึงหารือความเป็นไปได้ในการจัดสัมมนาส่งเสริมการลงทุนร่วมกันในปีหน้า

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 62 นายพงศธร จุฑาสมิต รองกงสุลใหญ่ เป็นผู้แทนกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เข้าร่วมงานทำบุญและฉลองครบรอบ 5 ปี ณ วัดเจริญธรรม เยอรมนี เมือง Lügde และกราบนมัสการพระธรรมวิสุทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดหนองแวง พระอารามหลวง ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 ที่ปรึกษาประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตในต่างประเทศ และองค์อุปถัมภ์วัดเจริญธรรม เยอรมนี พระครูวิบูลย์ปริยัตยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเจริญธรรม เยอรมนี โดยมีนาย Joachim Krause รองนายกเทศมนตรีเป็นผู้แทนเมือง Lügde เข้าร่วมด้วย

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ นำคณะครูมวยและนักมวยไทย นำโดยครูดิน วิทวัส ค้าสม แห่งค่ายลานนาไฟท์ติ้งมวยไทย และโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ และนายวิจิตร เขียดสง หรือพยัคฆ์สมุย ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม แชมป์ไทยไฟท์ปัจจุบัน เดินทางมาจัดกิจกรรม Muay Thai Road Show ณ ค่ายมวย Koi Gym นครแฟรงก์เฟิร์ต โดยมีนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยนางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และนางรุยาภรณ์ สุคนธทรัพย์ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ

 

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกาและคณะ ในโอกาสที่คณะเดินทางมาปฏิบัติราชการที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยกงสุลใหญ่ ฯ ได้ใช้โอกาสนี้ บรรยายสรุปเกี่ยวกับนครแฟรงก์เฟิร์ตและภารกิจของสถานกงสุลใหญ่ ฯ ในด้านต่าง ๆ ทั้งการส่งเสริมโอกาสทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับ 5 รัฐในเขตอาณา และการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนไทย

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยประจำนครแฟรงก์เฟิร์ต ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พร้อมด้วยครอบครัว และประชาชนชาวไทย ประมาณ 40 คน ร่วมตักบาตรแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

จากนั้น กงสุลใหญ่ ฯเปิดกรวยเครื่องราชสักการะ และนำหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยประจำนครแฟรงก์เฟิร์ต ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พร้อมด้วยครอบครัว และประชาชนชาวไทย กล่าวอาศิรวาทถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อถวายความจงรักภักดี

จากนั้น กงสุลใหญ่ ฯ และผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมลงนามถวายพระพร

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต พร้อมด้วยคณะกงสุลใหญ่จากประเทศอาเซียน 6 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย  ฟิลิปปินส์ เวียดนาม  และ กสม. เมียนมาได้เข้าพบหารือกับนาย Markus Dorn รองหัวหน้าฝ่ายพิธีรัฐเฮสเซิน และนาง Elke Gross ที่ปรึกษาด้านการต่างประเทศรัฐเฮสเซิน เพื่อแสวงหาลู่ทางการขยายความร่วมมือระหว่างอาเซียนและรัฐเฮสเซินเพื่อการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนในหมู่ประชาชนชาวเยอรมัน ในฐานะที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ปี 2562

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต มอบหมายให้ ดร. ตรีเทพ นพคุณ กงสุล เข้าร่วมการหารือระหว่าง ดร ชุมพล เที่ยงธรรม ประธานกรรมการที่ปรึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  นายสมยศ วิริยะธรางกูร Executive Specialist, International Networking บมจ. CP All และ ดร. Christina Seeberg-Elverfeldt, Senior Policy Officer, Division 310-Policy issues of Development Cooperation with Asia, Federal Ministry for Economic Cooperation and Development เกี่ยวกับโอกาสในการขยายความร่วมมือด้านการศึกษาและสาธารณสุขระหว่างไทยและเยอรมนี

 

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 62 นายพงศธร จุฑาสมิต รองกงสุลใหญ่ เป็นผู้แทนเข้าร่วมงานทำบุญครบรอบ 5 ปี และสรงน้ำพระธาตุดอยสุเทพจำลอง ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ เยอรมนี เมือง Hilchenbach

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้เข้าร่วมการนิเทศและติดตามการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยของโรงเรียนกอไก่ เพื่อเด็กไทยในเยอรมัน ร่วมกับนายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) พันเอก นนทวัฒน์ จันทร์ทอง ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แทนสำนักงาน กศน. และคณะครูโรงเรียนกอไก่ ฯ ณ โรงเรียนกอไก่เพื่อเด็กไทยในเยอรมัน นครดึสเซลดอร์ฟ นอกจา...กนี้ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 กงสุลใหญ่ ฯ ยังได้เข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรและกล่าวแสดงความยินดีแก่นักเรียนจำนวน 82 รายซึ่งเรียนจบหลักสูตรภาษาไทย 30 ชั่วโมง ของโรงเรียนกอไก่ ฯ ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมของหอสมุด Gerhart-Hauptmann-Haus นครดึสเซลดอร์ฟ

ทั้งนี้ โรงเรียนกอไก่ ฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์การเรียน กศน. ของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2559 เปิดการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับเยาวชนไทยจำนวน 5 ระดับชั้น ห้องเรียนนาฏศิลป์สำหรับเยาวชนไทยที่สนใจ รวมทั้งห้องเรียนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ และห้องเรียนภาษาเยอรมันสำหรับชาวไทยด้วย โดยสถานกงสุลใหญ่ ฯ ได้ร่วมให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยแก่โรงเรียนกอไก่ ฯ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยที่เติบโตในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและภูมิใจกับภาษาและวัฒนธรรมไทย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนไทยในสหพันธ์ ฯ ได้อีกด้วย

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ดร.รัชนี วัฒนวิศิษฏพร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการลงทุน นครแฟรงก์เฟิร์ต และ ดร.ตรีเทพ นพคุณ กงสุล ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เข้าร่วมการอภิปรายหัวข้อ “โอกาสในการลงทุนของประเทศไทย” ในงาน AVRIO ADVOCATI Conference ซึ่งเป็นการประชุมประจำปีของเครือข่ายการรวมตัวของสำนักงานทนายความจำนวน 45 แห่งจาก 40 ประเทศ โดยจัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 น.ส. พรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ไปจัดบริการกงสุลสัญจรครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 ที่วัดป่าอสิญาโณ คาสเซิล รัฐเฮสเซิน เพื่อให้บริการทำหนังสือเดินทาง งานนิติกรณ์ และให้คำปรึกษาด้านกงสุลแก่คนไทยที่พำนักในเขตรัฐเฮสเซินและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งมีผู้เข้ารับบริการทำหนังสือเดินทางจำนวน 50 รายและงานนิติกรณ์ จำนวน 10 ราย รวมทั้งมีผู้มาขอรับคำปรึกษางานด้านกงสุลอีกจำนวนประมาณ 10 ราย
นอกจากนี้ กงสุลใหญ่ ฯ ยังได้มอบเงินสนับสนุนจำนวน 1,058.93 ยูโร สำหรับการดำเนินกิจกรรมของสมาคมวัดป่าอสิญาโณ คาสเซิล และได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและเวียนเทียนเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาพร้อมกับ ชุมชนไทยซึ่งมาร่วมงานจำนวนประมาณ 50 คนด้วย
ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สถานกงสุลใหญ่ ฯ ขอขอบคุณวัดป่าอสิญาโน คาสเซิล คณะกรรมการสมาคมวัดป่าอสิญาโณ คาสเซิล รวมทั้งจิตอาสาทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่และช่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ซึ่งจัดพร้อมกับพระราชพิธีในประเทศไทย โดยมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยประจำนครแฟรงก์เฟิร์ต ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและคู่สมรส รวมทั้งประชาชนชาวไทย จำนวนประมาณ 50 คน เข้าร่วมพิธีถวายพระพร โดยรับชมการถ่ายทอดสดพิธีถวายพระพรชัยมงคลจากประเทศไทย และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีอย่างพร้อมเพรียงกัน

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต จัดกิจกรรมสวดมนต์ ทำบุญ และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ เยอรมนี โดยมีนางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เป็นประธาน และมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สถานกงสุลใหญ่ ฯ และทีมประเทศไทย ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต จิตอาสา และชุมชนชาวไทย เขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ ฯ มาร่วมงานประมาณ 150 คน

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้เข้าพบหารือกับนาย Holger Menzel นายกเทศมนตรีเมือง Hilchenbach เพื่อหารือเกี่ยวกับโอกาสในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับเมือง Hilchenbach ตลอดจนกล่าวขอบคุณเมืองที่ได้ให้ความร่วมมือในการเตรียมการจัดกิจกรรมสวดมนต์ ทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพ โดย กสญ. ได้ใช้โอกาสนี้กล่าวขอบคุณทางการเมือง Hilchenbach ที่ได้ดูแลวัดพระธาตุดอยสุเทพ เยอรมนี ที่ตั้งอยู่ที่เมือง Hilchenbach มาเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา พร้อมกล่าวเชิญชวนให้นายกเทศมนตรีหรือผู้แทนเข้าร่วมงาน

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “สืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2562” ของวัดพุทธสามัคคี ดึสเซลดอร์ฟ ซึ่งจัดขึ้นที่ Atrium Festhalle เมือง Ratingen รัฐนอร์ดไรน์-เวสต์ฟาเลิน โดยมีชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมงานจำนวนกว่า 300 คน ซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การทำบุญตักบาตร การแสดงนาฏศิลป์ของนักเรียนภาษาไทยจากโรงเรียน ก.ไก่ เพื่อเด็กไทย การประกวดหนูน้อยสงกรานต์และการจำหน่ายอาหารไทย 4 ภาค

กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้กล่าวในช่วงพิธีเปิดงานขอบคุณคณะกรรมการวัด และคนไทยที่เข้าร่วมงานที่ร่วมกันสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย ซึ่งเป็นการเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของไทย และได้ใช้โอกาสดังกล่าวเชิญชวนชุมชนชาวไทยเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ ทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพ เมือง Hilchenbach เวลา 10.00 น. และเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เวลา 10.30 น. ด้วย

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2562 นายพงศธร จุฑาสมิต รองกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เข้าร่วมงานทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ 2562 เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ของไทยและเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย และในโอกาสเปิดศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดตรีเทพนาคราช เมือง Scheidt เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนและชุมชนไทยในละแวกใกล้เคียง

 ประกาศล่าสุด:

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563

@ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ

@ ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมฝึกวิชาชีพ

@ ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการประจำปีงบประมาณ 2563

@ ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ

@ ประกาศการปรับอัตราค่าธรรมเนียมด้านกงสุล จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

@ ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Muay Thai Road Show ศิลปะการต่อสู้มวยไทย

@ ข่าวสารนิเทศ ไทยกับสหภาพยุโรปยกระดับความเป็นหุ้นส่วนในการต่อต้านประมง IUU

เชิญชวนดาวน์โหลดหนังสือที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน ๔ เล่ม จัดทำโดย กระทรวงวัฒนธรรม

@ ขอเชิญชาวไทยร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคล "พระราชพิธีบรมราชาภิเษก"

@ ใบสมัครงาน

@ ข่าวสารนิเทศ ไทยร่วมกับตำรวจสากลจับกุมเรือประมงผิดกฏหมาย

 

ประกาศ