ข้อมูลการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในเยอรมนี

แนวปฏิบัติในการเดินทางเข้าประเทศไทย

ข้อมูลน่ารู้ ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19

สำรองนัดหมายทำพาสปอร์ต

ตรวจลงตราเข้าประเทศไทย (วีซ่า)

แบบฟอร์มคำร้อง

นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้ถวายปัจจัยแก่วัดไทยในในเขตแฟรงก์เฟิร์ตและเมืองใกล้เคียง พร้อมทั้งมอบหมายให้ข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ เป็นผู้แทนถวายและจัดส่งปัจจัยให้แก่วัดไทย ในเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ฯ จำนวน 24 วัด เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของวัดและเป็นการบรรเทาผลกระทบและทำนุบำรุงการปฏิบัติศาสนกิจของคณะสงฆ์ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้ ได้ถวายหน้ากากอนามัย FFP2 และอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่วัดไทยด้วย ตามโครงการ #ใจถึงใจจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ตใส่ใจคนไทยทุกคน
ในโอกาสเดียวกัน กงสุลใหญ่ฯ ข้าราชการและครอบครัว พร้อมเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงและซ่อมแซมเสาธงและป้ายชื่อวัดเพื่อพระนิพพาน เมืองดิลลิช เพื่อให้มีความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งเป็นจุดสังเกตให้แก่ผู้ที่จะเดินทางไปยังวัด
 
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสรยาภรณ์ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยนายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ในครั้งนี้
 
สงกรานต์วิธีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย
--------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญและถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ วัดพุทธปิยวราราม เมือง Dreieich เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยอันงดงามและเป็นเอกลักษณ์ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ประจำปี 2564
ในโอกาสเดียวกัน กงสุลใหญ่ฯ ได้ถวายปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานของวัดเพื่อบรรเทาผลกระทบและทำนุบำรุงการปฏิบัติศาสนกิจของคณะสงฆ์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งหน้ากากอนามัย FFP2 และอุปกรณ์ฆ่าเชื้อโรคให้แก่วัดด้วย
 
นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และนางรุ่งมณี ศิริสรณ์ ภริยา ได้นำหน้ากากอนามัย FFP2 และอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปถวายแก่คณะสงฆ์ในเขตนครแฟรงก์เฟิร์ตและเมืองใกล้เคียง พร้อมมอบหมายให้ข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ เป็นผู้แทนไปถวายและจัดส่งสิ่งของดังกล่าวถวายแก่วัดไทย ในเขตกงสุล 5 รัฐของสถานกงสุลใหญ่ฯรวมทั้งสิ้นจำนวน 25 วัด เพื่อแสดงความห่วงใยและทำนุบำรุงการปฏิบัติศาสนกิจของคณะสงฆ์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามโครงการ #ใจถึงใจจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ตใส่ใจคนไทยทุกคน
 
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เป็นประธานในงานสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “มาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีแก่ผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในเยอรมนีในช่วงวิกฤต COVID-19” ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมกับสมาพันธ์ธุรกิจการโรงแรมและร้านอาหารรัฐเฮสเซิน (DEHOGA Hessen) เชิญนาย Alexander Fölsche กรรมการผู้จัดการ บริษัทผู้ตรวจสอบบัญชี Sech GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft เป็นวิทยากร ให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการให้ความช่วยเหลือของรัฐบาลสหพันธ์ฯ ขั้นตอนการยื่นเอกสาร และเกร็ดในการทำธุรกิจ โดยมีร้านอาหารไทยสนใจเข้าร่วมงานสัมมนามากกว่า 20 ร้าน
 
เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 63 เวลา 16.30 น. นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และนางรุ่งมณี ศิริสรณ์ ภริยา หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และสำนักงานทีมประเทศไทย พร้อมครอบครัว ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ถวายบังคมและจุดเทียนน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ 70 ปี
 
เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 63 เวลา 10.00 น. นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และนางรุ่งมณี ศิริสรณ์ ภริยา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และครอบครัว ร่วมทำบุญตักบาตร และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ วัดพุทธปิยวราราม เมือง Dreieich เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้เยี่ยมพบนาง Madurika Joseph Weninger กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประจำนครแฟรงก์เฟิร์ต เพื่อแนะนำตัวเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศ ซึ่งมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาเป็นเวลานาน โดยมีพุทธศาสนาเป็นสิ่งเชื่อมโยงประชาชนของทั้งสองฝ่าย
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นาย Erdem Tunçer กงสุลใหญ่สาธารณรัฐตุรกีประจำนครแฟรงก์เฟิร์ต ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เพื่อแนะนำตัวเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสถานกงสุลใหญ่ทั้งสองแห่ง ตลอดจนแนวทางพัฒนาการให้บริการด้านงานกงสุล เนื่องจากทั้งสองประเทศมีประชาชนจำนวนมากพำนักอยู่ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นาย Klaus M. Sälzer กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองดึสเซลดอร์ฟได้เข้าเยี่ยมคารวะนายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เพื่อแนะนำตัวเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

เมือวันที่ 30 ตุลาคม 2563 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต อำนวยความสะดวกคนไทย จำนวน 234 คน จากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีความยากลำบากในการดำรงชีวิตและจำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศไทยโดยเร่งด่วน อาทิ พระสงฆ์ ผู้ป่วย นักเรียน/นักศึกษา นักท่องเที่ยวที่วีซ่าหมดอายุ และแรงงานที่หมดสัญญาจ้างงานหรือถูกเลิกจ้าง เดินทางกลับประเทศไทยโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 923 ซึ่งออกเดินทางจากนครแฟรงก์เฟิร์ต เวลา 21.02 น. ตามเวลาท้องถิ่นของเยอรมนี และมีกำหนดถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 12.30 น.
 
 
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช”
------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และนางรุ่งมณี ศิริสรณ์ ภริยา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมครอบครัว เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 7 รูป ณ วัดพุทธปิยวราราม เมือง Dreieich เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต
จากนั้น เวลา 13.00 น. กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต นาย Alexander Hetjes นายกเทศมนตรีเมืองบาด ฮอมบวร์ก นาย Holger Reuter ผู้อำนวยการสถานพักฟื้นและสปาเมืองบาด ฮอมบวร์ก ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการทีมประเทศไทย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และสำนักงานทีมประเทศไทย พร้อมครอบครัว ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาไทยเมืองบาด ฮอมบวร์ก เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย
 
 
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
**********************************
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ ในเวลา 08.00 น. โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัด 5 แห่งในเขตกงสุล ประกอบด้วย วัดโพธิธรรมแฟรงก์เฟิร์ต วัดพุทธปิยวราราม วัดพุทธเมตตามหามงคล วัดหลวงพ่อใส และสมาคมศิษย์วัดท่าซุง โดยมีกงสุลใหญ่ฯ และหัวหน้าส่วนราชการทีมประเทศไทย ตลอดจนข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และส่วนราชการทีมประเทศไทย พร้อมครอบครัว เข้าร่วมพิธีฯ
 
 
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เข้าเยี่ยมพบนางสาว Setsuko Kawahara กงสุลใหญ่ญี่ปุ่นประจำนครแฟรงก์เฟิร์ต เพื่อแนะนำตัวเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสถานกงสุลใหญ่ทั้งสองแห่ง ตลอดจนความร่วมมือภายใต้กรอบ ASEAN+3 เพื่อพัฒนาบทบาทและทำให้ประเทศเอเชียเป็นที่รู้จักยิ่งขึ้นในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
 
 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต พร้อมด้วยภริยา ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการทีมประเทศไทย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต พร้อมครอบครัว เข้าร่วมงานถวายผ้าพระกฐินซึ่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล เชิญไปทอดถวาย ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ เยอรมนี เมือง Hilchenbach รัฐนอร์ดไรน์-เวสต์ฟาเลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงานประมาณ 50 คน และภายในงานได้ดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของสหพันธ์ฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ วัดพระธาตุดอยสุเทพ เยอรมนี ได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน

คลิก! ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

 
 

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เข้าร่วมพิธีแนะนำตัวคณะกงสุลต่างชาติที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ของนครแฟรงก์เฟิร์ต โดยนาย Peter Feldmann นายกเทศมนตรีนครแฟรงก์เฟิร์ต กล่าวต้อนรับ พร้อมเน้นย้ำความเป็นนานาชาติของนครแฟรงก์เฟิร์ตที่เปิดกว้างพร้อมต้อนรับและร่วมมือกับทุกประเทศ รวมถึงความสำคัญด้านเศรษฐกิจของนครแฟรงก์เฟิร์ตถึงแม้จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่นครแฟรงก์เฟิร์ตยังคงยืนยันและมุ่งมั่นที่จะรักษาความปลอดภัยด้านสุขภาพของประชาชนควบคู่ไปกับความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและการดำรงชีวิต

ทั้งนี้ พิธีจัดขึ้นภายใต้มาตรการด้านสาธรณสุขที่เคร่งครัด จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมพร้อมรักษาระยะห่างระหว่างกัน โดยมีคณะกงสุลต่างชาติทั้งอาชีพและกิตติมศักดิ์เข้าร่วมพิธีจำนวน 14 ประเทศ นอกจากนั้น ยังเป็นการจัดพิธีครั้งแรกในรอบปี 2563 นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อปลายเดือน ก.พ. เป็นต้นมา

 
 
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 11.30 น. นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และนาย Alexander Hetjes นายกเทศมนตรีเมืองบาด ฮอมบวร์ก นาย Holger Reuter ผู้อำนวยการสถานพักฟื้นและสปาเมืองบาด ฮอมบวร์ก ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการทีมประเทศไทย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และสำนักงานทีมประเทศไทย พร้อมครอบครัว ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาไทยเมืองบาด ฮอมบวร์ก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ 70 ปี
 
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต พร้อมด้วยภริยา และนายพงศธร จุฑาสมิต รองกงสุลใหญ่ฯ เข้าพบหารือกับ นาย Alexander Hetjes นายกเทศมนตรีเมืองบาด ฮอมบวร์ก และนาย Holger Reuter ผู้อำนวยการสถานพักฟื้นและสปาเมืองบาด ฮอมบวร์ก เพื่อแนะนำตัวเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือต่าง ๆ ที่อาจมีร่วมกันในอนาคต ณ สถานพักฟื้นและสปาเมืองบาด ฮอมบวร์ก
 
 
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2563 นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ และครอบครัว เข้าร่วมพิธีทอดกฐิน ณ วัดตรีเทพ นาคราช เมือง Saarbrücken รัฐ Saarland
 
ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ และข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้พบปะประชาชนไทยที่มาร่วมพิธีประมาณ 100 คน และให้ข้อมูลพร้อมทั้งตอบข้อซักถามด้านกงสุลและประเด็นที่ประชาชนมีข้อสงสัย
 
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เข้าเยี่ยมพบ นาง Evalyn Dominguez Austria-Garcia กงสุลใหญ่ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำนครแฟรงก์เฟิร์ต เพื่อแนะนำตัวเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
 
ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสถานกงสุลใหญ่ประเทศสมาชิกอาเซียนในนครแฟรงก์เฟิร์ตเพื่อพัฒนาบทบาทและทำให้อาเซียนเป็นที่รู้จักยิ่งขึ้นในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เข้าเยี่ยมพบ นาย Pham Truong Giang กงสุลใหญ่ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำนครแฟรงก์เฟิร์ต เพื่อแนะนำตัวเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อพัฒนาบทบาทและทำให้อาเซียนเป็นที่รู้จักยิ่งขึ้นในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2563 นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และภริยา พร้อมด้วยนายมณฑล จันทร์ศิริ กงสุล เข้าร่วมพิธีทอดกฐินประจำปี ณ วัดธรรมนิวาส เมือง Eschweiler รัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน

ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ พร้อมคณะได้กราบนมัสการพระสมุทร อัค ควังโส เจ้าอาวาสวัดธรรมนิวาส และพบปะคนไทยที่เข้าร่วมพิธีประมาณ 100 คน โดยได้ตอบข้อซักถามด้านกงสุลและประเด็นที่อยู่ในความสนใจของคนไทย

คลิก! ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2563 นายพงศธร จุฑาสมิต รองกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ และครอบครัว เป็นผู้แทนกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เข้าร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าอสิญาโณ เมือง Schauenburg รัฐเฮสเซิน

ในโอกาสนี้ รองกงสุลใหญ่ฯ และข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้พบปะประชาชนไทยที่มาร่วมพิธีประมาณ 100 คน และให้ข้อมูลพร้อมทั้งตอบข้อซักถามด้านกงสุลและประเด็นที่ประชาชนมีข้อสงสัย

คลิก! ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2563 นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ และครอบครัว เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่า ณ วัดเพื่อพระนิพพาน เมือง Dillich รัฐเฮสเซิน

ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ และข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้พบปะประชาชนไทยที่มาร่วมพิธีประมาณ 60 คน และให้ข้อมูลพร้อมทั้งตอบข้อซักถามด้านกงสุลและประเด็นที่ประชาชนมีข้อสงสัย

 

คลิก! ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เข้าเยี่ยมพบ นาย Stephan Siegler ประธานสภานครแฟรงก์เฟิร์ต เพื่อแนะนำตัวเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

ในโอกาสนี้ นาย Siegler ได้เชิญกงสุลใหญ่ฯ เยี่ยมชมอาคารที่ทำการสภานครแฟรงก์เฟิร์ต พร้อมอธิบายประวัติศาสตร์ของเมืองซึ่งก่อตั้งมาแล้วหลายร้อยปี

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้เข้าเยี่ยมพบ Dr. Urs Wolfgang Friedrich Wilhelm Hammer กงสุลใหญ่สมาพันธรัฐสวิสประจำนครแฟรงก์เฟิร์ต และคณบดีคณะกงสุลรัฐเฮสเซิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อแนะนำตัวเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

 

วันนี้ (30 กันยายน 2563) สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต อำนวยความสะดวกคนไทย จำนวน 291 คน จากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีความยากลำบากในการดำรงชีวิตและจำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศไทยโดยเร่งด่วน อาทิ พระสงฆ์ ผู้ป่วย นักเรียน/นักศึกษา นักท่องเที่ยวที่วีซ่าหมดอายุ และแรงงานที่หมดสัญญาจ้างงานหรือถูกเลิกจ้าง เดินทางกลับประเทศไทยโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 923 ซึ่งออกเดินทางจากนครแฟรงก์เฟิร์ต เวลา 21.07 น. ตามเวลาท้องถิ่นของเยอรมนี และมีกำหนดถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 12.30 น.

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน เป็นผู้ประสานงานขอความร่วมมือจากสายการบินและขออนุมัติจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย พร้อมด้วยความร่วมมือจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ในการอำนวยความสะดวกและออกเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน โดยผู้ที่เดินทางกลับประเทศไทยทุกคนรับทราบเกี่ยวกับมาตรการกักตัว 14 วัน หลังจากที่เดินทางถึงประเทศไทยด้วยแล้ว


#ใจให้ไปสถานกงสุลใหญ่นครแฟรงก์เฟิร์ต

 

คลิก! ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2563 นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต พร้อมด้วยภริยา เข้าร่วมพิธีทำบุญใส่บาตรและพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพเยอรมนี เมืองฮิลเชนบัค รัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน โดยมีประชาชนชาวไทยและครอบครัวเข้าร่วมพิธีฯ ประมาณ 60 คน
ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร "แม่ดีเด่นวัดพระธาตุดอยสุเทพเยอรมนี" และ "ลูกดีเด่นวัดพระธาตดอยสุเทพเยอรมนี" แก่ผู้ที่ได้รับรางวัล รวม 12 คน

วันนี้ (11 สิงหาคม 2563) สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต อำนวยความสะดวกคนไทย จำนวน 218 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีความยากลำบากในการดำรงชีวิตและจำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศไทยโดยเร่งด่วน อาทิ ผู้ป่วย นักเรียน/นักศึกษา นักท่องเที่ยวที่วีซ่าหมดอายุ และแรงงานที่หมดสัญญาจ้างงานหรือถูกเลิกจ้าง จากประเทศยุโรป 15 ประเทศเดินทางกลับประเทศไทยโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 923

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก สถานเอกอัครราชทูตทุกแห่ง สายการบินไทย และหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานที่สนับสนุนในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ ซึ่งทำให้สามารถส่งกลับคนไทยกลับประเทศได้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

คลิก! ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563

-------------------------------------------

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 15.30 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563 ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีนายพงศธร จุฑาสมิต รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เป็นประธาน และมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยประจำนครแฟรงก์เฟิร์ต ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พร้อมด้วยครอบครัว เข้าร่วมพิธีและร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

คลิก! ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.40 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 ณ วัดโพธิธรรม นครแฟรงก์เฟิร์ต

นายพงศธร จุฑาสมิต รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เป็นประธานกล่าวถวายพระพรชัยมงคล พร้อมนำหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยประจำนครแฟรงก์เฟิร์ต ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พร้อมด้วยครอบครัว ตลอดจนประชาชนชาวไทยในนครแฟรงก์เฟิร์ตที่เข้าร่วมพิธี กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการและพลเมืองที่ดีและพลังของแผ่นดิน จากนั้นร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

คลิก! ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2563 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต อำนวยความสะดวกให้คนไทย จำนวน 241 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีความยากลำบากในการดำรงชีวิตและจำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศไทยโดยเร่งด่วน อาทิ พระสงฆ์ ผู้ป่วย นักเรียน/นักศึกษา นักท่องเที่ยวที่วีซ่าหมดอายุ และแรงงานที่หมดสัญญาจ้างงานหรือถูกเลิกจ้าง จาก 14 ประเทศ ได้แก่ เยอรมนี ออสเตรีย เบลเยี่ยม เช็ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส กรีซ ฮังการี อิตาลี โปแลนด์ สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร เดินทางกลับประเทศไทยโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 923 ซึ่งออกเดินทางจากนครแฟรงก์เฟิร์ต เวลา 21.36 น. ตามเวลาท้องถิ่นของเยอรมนี และมีกำหนดถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.30 น.

ทั้งนี้ ผู้ที่เดินทางกลับประเทศไทยทุกคนรับทราบเกี่ยวกับมาตรการกักตัว 14 วัน หลังจากที่เดินทางถึงประเทศไทยด้วยแล้ว

#ใจให้ไปสถานกงสุลใหญ่นครแฟรงก์เฟิร์ต

คลิก! ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต อำนวยความสะดวกให้คนไทย จำนวน 238 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีความยากลำบากในการดำรงชีวิตและจำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศไทยโดยเร่งด่วน อาทิ พระสงฆ์ ผู้ป่วย นักเรียน/นักศึกษา นักท่องเที่ยวที่วีซ่าหมดอายุ และแรงงานที่หมดสัญญาจ้างงานหรือถูกเลิกจ้าง จาก 14 ประเทศ ได้แก่ เยอรมนี อิตาลี สวีเดน เบลเยี่ยม โรมาเนีย สเปน เช็ก ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ฟินแลนด์ โปแลนด์ เดนมาร์ก กรีซ และเม็กซิโก เดินทางกลับประเทศไทยโดยสายการบิน Lufthansa เที่ยวบินที่ LH 772 ซึ่งออกเดินทางจากนครแฟรงก์เฟิร์ต เวลา 22.57 น. ตามเวลาท้องถิ่นของเยอรมนี และมีกำหนดถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.35 น.

ทั้งนี้ ผู้ที่เดินทางกลับประเทศไทยทุกคนรับทราบเกี่ยวกับมาตรการกักตัว 14 วัน หลังจากที่เดินทางถึงประเทศไทยด้วยแล้ว

#ใจให้ไปสถานกงสุลใหญ่นครแฟรงก์เฟิร์ต

คลิก! ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2563 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้มอบหมายให้นายตรีเทพ นพคุณ กงสุล เข้าร่วมพิธีทำบุญฉลองเนื่องในโอกาสเปิดวัดตรีเทพนาคราช ณ เมือง Saarbrücken-Dudweiler รัฐซาร์ลันด์ โดยมีนาย Ralf-Peter Fritz เทศมนตรีเมือง Dudweiler พร้อมอุบาสกอุบาสิกาชาวไทยและชุมชนชาวเยอรมันในเขตใกล้เคียงเข้าร่วมงานประมาณ 80 คน ทั้งนี้ การจัดงานข้างต้นมีมาตรการด้านสุขอนามัยที่ครบถ้วน อาทิ การจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม การรักษาระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เป็นต้น

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563 นายพงศธร จุฑาสมิต รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และภริยา ได้เข้าร่วมงานเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญฉลองครบรอบ 20 ปี การก่อตั้งวัดธรรมนิวาส ณ เมือง Eschweiler รัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน โดยนาย Christoph Häfner นายกเทศมนตรีเมือง Eschweiler และครอบครัว พร้อมอุบาสกอุบาสิกาชาวไทยและชุมชนชาวเยอรมันในเขตใกล้เคียงเข้าร่วมงานประมาณ 80 คน ทั้งนี้ การจัดงานข้างต้นได้รับอนุญาตจากส่วนราชการของรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน และมีมาตรการด้านสุขอนามัยที่ครบถ้วน การจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม การรักษาระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

วันนี้ (19 มิถุนายน 2563) สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต อำนวยความสะดวกคนไทย 144 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีความยากลำบากในการดำรงชีวิตและจำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศไทยโดยเร่งด่วน อาทิ พระสงฆ์ ผู้ป่วย นักเรียน/นักศึกษา นักท่องเที่ยวที่วีซ่าหมดอายุ และแรงงานที่หมดสัญญาจ้างงานหรือถูกเลิกจ้าง จาก 9 ประเทศ ได้แก่ เยอรมนี เบลเยียม ฟินแลนด์ อิตาลี โปรตุเกส โปแลนด์ สเปน สวีเดน และสวิตเซอร์แลนด์ เดินทางกลับประเทศไทยโดยสายการบิน Lufthansa เที่ยวบินที่ LH 772 ซึ่งออกเดินทางจากนครแฟรงก์เฟิร์ต เวลา 09.50 น. ตามเวลาท้องถิ่นของเยอรมนี และมีกำหนดถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วันที่ 20 มิถุนายน 2563 เวลา 01.30 น.

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก สถานเอกอัครราชทูตในยุโรป สายการบิน Lufthansa และหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานที่สนับสนุนในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ ซึ่งทำให้สามารถส่งกลับคนไทยกลับประเทศได้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

#ใจให้ไปสถานกงสุลใหญ่นครแฟรงก์เฟิร์ต

วันนี้ (5 มิถุนายน 2563) สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต อำนวยความสะดวกคนไทย 100 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีความยากลำบากในการดำรงชีวิตและจำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศไทยโดยเร่งด่วน อาทิ ผู้ป่วย นักเรียน/นักศึกษา นักท่องเที่ยวที่วีซ่าหมดอายุ และแรงงานที่หมดสัญญาจ้างงานหรือถูกเลิกจ้าง จาก 11 ประเทศ ได้แก่ เยอรมนี เบลเยียม แคนาดา ฝรั่งเศส ฮังการี อิตาลี โปรตุเกส โปแลนด์ สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร เดินทางกลับประเทศไทยโดยสายการบิน Lufthansa เที่ยวบินที่ LH 772 ซึ่งออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาตินครแฟรงก์เฟิร์ต เวลา 09.40 น. ตามเวลาท้องถิ่นของเยอรมนี และมีกำหนดถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วันที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 01.30 น.

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก สถานเอกอัครราชทูตในยุโรป สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา สายการบิน Lufthansa และหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานที่สนับสนุนในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ ซึ่งทำให้สามารถส่งกลับคนไทยกลับประเทศได้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

 

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2563
-------------------------------------------
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2563 ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีนายพงศธร จุฑาสมิต รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เป็นประธาน และมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยประจำนครแฟรงก์เฟิร์ต ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พร้อมด้วยครอบครัว เข้าร่วมพิธีและร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

 

วันนี้ (22 พฤษภาคม 2563) สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต อำนวยความสะดวกคนไทย 74 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีความยากลำบากในการดำรงชีวิตและจำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศไทยโดยเร่งด่วน อาทิ ผู้ป่วย นักเรียน/นักศึกษา นักท่องเที่ยวที่วีซ่าหมดอายุ แรงงานที่หมดสัญญาจ้างงานหรือถูกเลิกจ้าง และพระสงฆ์ จาก 12 ประเทศ ได้แก่ เยอรมนี ออสเตรีย เช็ก เดนมาร์ก ฝรั่งเศส ฮังการี มอลตา โปรตุเกส โปแลนด์ สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร เดินทางกลับประเทศไทยโดยสายการบิน Lufthansa เที่ยวบินที่ LH 772 ซึ่งออกเดินทางจากนครแฟรงก์เฟิร์ต เวลา 09.20 น. ตามเวลาท้องถิ่นของเยอรมนี และมีกำหนดถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 เวลา 01.30 น.

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก สถานเอกอัครราชทูตในยุโรป สายการบิน Lufthansa และหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานที่สนับสนุนในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ ซึ่งทำให้สามารถส่งกลับคนไทยกลับประเทศได้สำเร็จลุล่วงด้วยดี  #ใจให้ไปสถานกงสุลใหญ่นครแฟรงก์เฟิร์ต

วันนี้ (13 พฤษภาคม 2563) สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต อำนวยความสะดวกคนไทย 80 คน จาก 9 ประเทศ ได้แก่ เยอรมนี ออสเตรีย เบลเยียม โครเอเชีย อิตาลี โปแลนด์ สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร เดินทางกลับประเทศไทยโดยสายการบิน Lufthansa เที่ยวบินที่ LH 772 ซึ่งออกเดินทางจากนครแฟรงก์เฟิร์ต เวลา 09.20 น. ตามเวลาท้องถิ่นของเยอรมนี และมีกำหนดถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 01.30 น.

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก สถานเอกอัครราชทูตในยุโรป สายการบิน Lufthansa และหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานที่สนับสนุนในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ ซึ่งทำให้สามารถส่งกลับคนไทยกลับประเทศได้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

#ใจถึงใจจากสถานกงสุลใหญ่ไทยนครแฟรงก์เฟิร์ต          #ใจให้ไปสถานกงสุลใหญ่นครแฟรงก์เฟิร์ต

 ประกาศล่าสุด:

 

ประกาศฝ่ายการลงทุน สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เรื่อง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เรื่อง การยกระดับมาตรการการกักตัวสำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทย

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

**ขั้นตอนการเข้ารับบริการด้านกงสุล ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. 64 เป็นต้นไป**

@  ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เรื่อง การแสดงเอกสารทางการแพทย์ยืนยันว่าไม่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. 64  

@  ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา (1 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2564)

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เรื่อง มาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทยและการกักตัวสำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติ

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เรื่อง การเปิดให้บริการทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ อายุการใช้งาน 5 ปี หรือ 10 ปี 

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา

ประชาสัมพันธ์: ม. รามคำแหงรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2564 ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ

บทความ "The King and the Cloud - the Story behind the Royal Rainmaking Project" โดยนายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เรื่อง เวลาทำการและการบริการด้านกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ฯ (12 ต.ค. 2563)

ประกาศเตือนหญิงไทย ระวังถูกหลอกทำงานนวดในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

@ ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การเรียกเอกสารการทำประกันสุขภาพเพิ่มเติม (การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant รหัส O-A อายุการใช้งาน 1 ปี) 

@ ใบสมัครงาน

ประกาศ