แนวปฏิบัติในการเดินทางเข้าประเทศไทย

ข้อมูลน่ารู้ ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19

สำรองนัดหมายทำพาสปอร์ต

แบบฟอร์มคำร้อง

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมครอบครัว เข้าร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 4 รูป ณ วัดพุทธปิยวราราม เมือง Dreieich เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต

 จากนั้น เวลา 16.00 น. กงสุลใหญ่ฯ นาย Alexander Hetjes นายกเทศมนตรีเมืองบาด ฮอมบวร์ก นาย Holger Reuter ผู้อำนวยการสถานพักฟื้นและสปาเมืองบาด ฮอมบวร์ก ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการทีมประเทศไทย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และสำนักงานทีมประเทศไทย พร้อมครอบครัว ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาไทยเมืองบาด ฮอมบวร์ก เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2564 นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต พร้อมด้วยภริยา และข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ไปร่วมพิธีน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564 และงานรวมน้ำใจไทยเพื่อรวบรวมเงินช่วยเหลือผู้ประสบภับน้ำท่วมในรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินและรัฐไรน์ลันด์-พฟัลซ์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งจัดโดยคุณภูษา มิลินทเลศ และคณะกับยาณมิตร พร้อมด้วยสมาคมวัดพระธาตุดอยสุเทพ เยอรมนี และชมรมนาฏศิลป์พระธาตุนาฏยอุปถัมภ์ ณ เมือง Mülheim an der Ruhr รัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานรวมน้ำใจไทยฯ และเยี่ยมชมการออกร้านสินค้า/อาหารไทยภายในงาน รวมทั้งพบปะพูดคุยและตอบคำถามชุมชนคนไทยที่ไปร่วมงานดังกล่าวด้วย
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564 นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต พร้อมด้วยภริยา และข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ไปวัดเพื่อพระนิพพาน เยอรมนี เมือง Borken-Dillich รัฐเฮสเซิน เพื่อร่วมพิธีทำบุญวันออกพรรษาและถวายผ้าป่าซึ่งจัดโดยวัดเพื่อพระนิพพาน เยอรมนี
ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้ถวายสังฆทาน ตลอดจนปัจจัยสนับสนุนและช่วยเหลือวัดในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 รวมทั้งพบปะพูดคุยและตอบคำถามชุมชนคนไทยที่ร่วมพิธีด้วย
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และนาย Alexander Hetjes นายกเทศมนตรีเมืองบาด ฮอมบวร์ก นาย Holger Reuter ผู้อำนวยการสถานพักฟื้นและสปาเมืองบาด ฮอมบวร์ก ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทย ณ กรุงเบอร์ลิน ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการทีมประเทศไทย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และสำนักงานทีมประเทศไทย พร้อมครอบครัว เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาไทยเมืองบาด ฮอมบวร์ก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ 70 ปี
เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 64 เวลา 10.00 น. นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ฯ และภริยา พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สถานกงสุลใหญ่ฯ และครอบครัว ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2564 ซึ่งจัดโดยวัดพระธาตุดอยสุเทพ เยอรมนี ณ เมือง Hilchenbach รัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ตได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยกงสุลใหญ่ฯ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เดินทางไปมอบเงินให้แก่ “องค์กรสิทธิสตรีคือสิทธิมนุษยชน” (Frauenrecht ist Menschenrecht - FIM) ในนครแฟรงก์เฟิร์ต เพื่อสนับสนุนการทำงานขององค์กร FIM ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 2523 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือหญิงไทยผู้ยากไร้และกำลังประสบปัญหา และปัจจุบันขยายขอบเขตการทำงานเพื่อให้ความช่วยเหลือสตรีต่างชาติจากทุกประเทศ ทั้งนี้ ภารกิจหลักขององค์กร FIM คือการให้ข้อมูลและคำปรึกษาในการใช้ชีวิตในสหพันธ์ฯ / ช่วยเหลือสตรีที่เป็นเหยื่อของความรุนแรงภายในครอบครัว / ให้คำแนะนำกับสตรีที่พำนักอยู่ในสหพันธ์ฯ โดยไม่ถูกกฎหมาย
เมื่อวันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้เปิดให้บริการทำหนังสือเดินทางเป็นกรณีพิเศษ สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางที่หมดอายุแล้ว และมีความจำเป็นต้องใช้หนังสือเดินทางเล่มใหม่ โดยมีผู้เข้ารับบริการจำนวนทั้งสิ้น 40 ราย
ทั้งนี้ โดยที่มีผู้ที่สำรองนัดหมายขอทำหนังสือเดินทางที่เว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ ล่วงหน้าครบจำนวนแล้ว และยังคงมีผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้หนังสือเดินทางอีกเป็นจำนวนมาก ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงจะพิจารณาเปิดให้บริการทำหนังสือเดินทางเป็นกรณีพิเศษเป็นระยะ ๆ
โดยจะประกาศให้ทราบต่อไป
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2564 นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ และครอบครัว ได้เข้าร่วมงานทำบุญวันเข้าพรรษา ซึ่งจัดโดยวัดไทยพุทธอาภา ณ เมือง Ludwigshafen รัฐไรน์ลันด์-พฟัลซ์ และในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ยังได้พบปะและตอบข้อซักถามของชุมชนคนไทยที่มาร่วมงานด้วย
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ร่วมกับผู้แทนสมาคมวัดธรรมนิวาส เมือง Eschweiler และนักศึกษาไทยในเมือง Aachen รัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน จัดกิจกรรมจิตอาสา โดยได้ทำอาหารกล่องจำนวน 450 กล่อง มอบให้แก่ชาวไทยและชาวเยอรมันที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในเขตเมือง Eschweiler รัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน และเมือง Bad-Neuenahr-Ahrweiler รัฐไรน์ลันด์-พฟัลช์
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เดินทางไปยังวัดธรรมบารมี ดอร์ทมุนด์ เมือง Dortmund รัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน เพื่อมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์เบื้องต้นสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง ผลไม้ น้ำดื่ม และยารักษาโรคให้แก่ผู้แทนสมาคมวัดฯ ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ร่วมกับสมาคมวัดธรรมบารมี ดอร์ทมุนด์ จัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่คนไทยที่ประสบเหตุอุทกภัยทางตอนเหนือของรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน หลังจากนั้น กงสุลใหญ่ฯ และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนครอบครัวคนไทย จำนวน 4 ครอบครัว ประมาณ 12 คน ที่เมือง Wuppertal รัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เพื่อแสดงความห่วงใย และสอบถามสภาพความเป็นอยู่และความต้องการความช่วยเหลือ รวมทั้งมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยด้วย
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เดินทางไปยังพื้นที่ประสบภัยในเมือง Bad Neuenahr-Ahrweiler รัฐไรน์ลันด์-พฟัลช์ และเมือง Eschweiler และเมือง Stolberg ในรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบเหตุอุทกภัยอย่างหนัก เพื่อร่วมกับวัดพุทธวิปัสสนา เมือง Wassenach และวัดธรรมนิวาส เมือง Eschweiler จัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่คนไทยที่ประสบภัยและได้ไปเยี่ยมเยียนครอบครัวคนไทยที่ประสบภัยในสามเมืองดังกล่าวจำนวน 9 ครอบครัว ประมาณ 25 คน โดยได้สอบถามสภาพความเป็นอยู่ พร้อมมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์เบื้องต้น ได้แก่ อาหารกล่อง ข้าวสาร อาหารแห้ง ผลไม้ น้ำดื่ม และยารักษาโรค เพื่อแสดงความห่วงใยคนไทยที่ประสบภัยในครั้งนี้
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้เป็นประธานมอบโล่รางวัล พร้อมด้วยบัตรกำนัลร้านอาหารไทยมูลค่า 200 ยูโร และบัตรกำนัลร้านขายสินค้าไทยมูลค่า 200 ยูโร และของที่ระลึกให้แก่คณะผู้จัดทำคลิปการแสดง “วิจิตราแผ่นดินไทย” ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยในงาน Thai Festival Online Frankfurt 2021 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 9 กรกฎาคม 2564 โดยนางกมลรัตน์ กีลยู เป็นผู้แทนรับมอบของรางวัลดังกล่าว
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และนางสาวปิตินันทน์ สมานวรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร Thai Select ประเภท Casual ให้แก่ร้าน Phuket Thai Imbiss ที่นครแฟรงก์เฟิร์ต ซึ่งเป็นร้านไทยแห่งแรกในนครแฟรงก์เฟิร์ตที่ได้รับเกียรติบัตร Thai Select ประเภท Casual
ร้าน Phuket Thai Imbiss ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ ให้ใช้เครื่องหมาย Thai SELECT ประเภท casual เนื่องจากเป็นร้านอาหารไทยคุณภาพดี ให้บริการอาหารไทยรสชาติไทยและตกแต่งร้านให้ความรู้สึกสะดวกสบายในการใช้บริการ

ประกาศล่าสุด:

@  ประกาศสำนักงานส่งเสริมการค้า ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต (ฝ่ายพาณิชย์) /สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศฝ่ายการลงทุน สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เรื่อง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เรื่อง การยกระดับมาตรการการกักตัวสำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทย

**ขั้นตอนการเข้ารับบริการด้านกงสุล ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. 64 เป็นต้นไป**

@  ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เรื่อง การแสดงเอกสารทางการแพทย์ยืนยันว่าไม่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. 64  

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เรื่อง มาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทยและการกักตัวสำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติ

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เรื่อง การเปิดให้บริการทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ อายุการใช้งาน 5 ปี หรือ 10 ปี 

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา

ประชาสัมพันธ์: ม. รามคำแหงรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2564 ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ

บทความ "The King and the Cloud - the Story behind the Royal Rainmaking Project" โดยนายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เรื่อง เวลาทำการและการบริการด้านกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ฯ (12 ต.ค. 2563)

ประกาศเตือนหญิงไทย ระวังถูกหลอกทำงานนวดในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

@ ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การเรียกเอกสารการทำประกันสุขภาพเพิ่มเติม (การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant รหัส O-A อายุการใช้งาน 1 ปี) 

@ ใบสมัครงาน

ประกาศ