by Königlich Thailändisches Generalkonsulat - ข้อมูลเกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สกญ. ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ดังนี้
1. พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีนายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เป็นประธาน และมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยประจำนครแฟรงก์เฟิร์ต ข้าราชการ และครอบครัว เข้าร่วมพิธีและร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียง
2. พิธีทำบุญตักบาตรและถวายเครื่องไทยธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดพุทธปิยวราราม
3. กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยการมอบเงินจำนวน 1,300 ยูโร ให้แก่องค์กรสิทธิสตรีคือสิทธิมนุษยชน” (Frauenrecht ist Menschenrecht - FIM) ณ ที่ทำการขององค์กรฯ โดยมีนาง Elvira Niesner ผู้อำนวยการองค์กรฯ เป็นผู้แทนรับมอบเงิน ทั้งนี้ FIM มีภารกิจในการให้ความช่วยเหลือแก่สตรีต่างชาติ รวมทั้งสตรีไทยที่ยากไร้และกำลังประสบปัญหา รวมถึงสตรีที่พำนักอยู่ในสหพันธ์ฯ โดยผิดกฏหมาย ผ่านการให้คำแนะนำด้านข้อมูลและการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตในสหพันธ์ฯ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือแก่สตรีที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงภายในครอบครัวด้วย

ดูเพิ่มเติม

by Königlich Thailändisches Generalkonsulat - ข้อมูลเกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้จัดกิจกรรม ดังต่อไปนี้
1. พิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีนายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เป็นประธาน และมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยประจำนครแฟรงก์เฟิร์ต ข้าราชการ และครอบครัว เข้าร่วมพิธีและร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียง
2. พิธีทำบุญตักบาตรและถวายเครื่องไทยธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดพุทธปิยวราราม
3. กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยการมอบเงินจำนวน 1,497 ยูโร ให้แก่สมาคมผู้ตกทุกข์ได้ยากในเมืองบาด ฮอมบวร์ก (Schnelle Hilfe in Not e.V. aus Bad Homburg) เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ ณ ที่ทำการของสมาคมฯ โดยมีนาย Helmut Lewerenz นาย Ingo Klamroth และนาย Thomas Kirchner ประธานสมาคมฯ เป็นผู้แทนรับมอบเงิน

ดูเพิ่มเติม

by Königlich Thailändisches Generalkonsulat - ข้อมูลเกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

พิธีเปิดกิจกรรมปฏิบัติธุดงค์ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 ณ วัดเทิดพระเกียรติเพื่อสันติภาพ ปราสาท Schloss Könitz เมือง Unterwellenborn รัฐเทือริงเงิน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565 นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเปิดกิจกรรมปฏิบัติธุดงค์ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 ณ วัดเทิดพระเกียรติเพื่อสันติภาพ ปราสาท Schloss Könitz เมือง Unterwellenborn รัฐเทือริงเงิน โดยมีนาง Andrea Wende นายกเทศมนตรีเมือง Unterwellborn รวมทั้งภริยากงสุลใหญ่ฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ นายสุวพงศ์ฯ ได้พบปะและตอบข้อซักถามกับชุมชนไทยในพื้นที่ใกล้เคียงที่เข้าร่วมงานด้วย

 

ดูเพิ่มเติม

by Königlich Thailändisches Generalkonsulat - ข้อมูลเกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 ซึ่งจัดโดยวัดพระธาตุดอยสุเทพ เยอรมนี ณ เมือง Hilchenbach รัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565 นายอรรถพงศ์ พันธุ์รัตน์ รองกงสุลใหญ่ฯ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 ซึ่งจัดโดยวัดพระธาตุดอยสุเทพ เยอรมนี ณ เมือง Hilchenbach รัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษา โดยในโอกาสดังกล่าว รองกงสุลใหญ่ฯ ได้พบปะและตอบคำถามด้านกงสุลแก่ชุมชนไทยในพื้นที่ใกล้เคียงที่เข้าร่วมงานด้วย

ดูเพิ่มเติม

by Königlich Thailändisches Generalkonsulat - ข้อมูลเกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ตพบปะและร่วมรับประทานอาหารกับคณะพยาบาลไทย

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้พบปะและร่วมรับประทานอาหารกับคณะพยาบาลไทยที่มาทำงานที่โรงพยาบาลเมืองบาด ซัลซุงเงิน รัฐเทือริงเงิน โดยทางโรงพยาบาลฯ ได้นำคณะพยาบาลจากไทยมาทำงานที่เมืองบาด ซัลซุงเงิน เป็นชุดที่สามแล้ว นับแต่ปี 2564 เป็นต้นมา โดยนายสุวพงศ์ฯ ได้สอบถามความเป็นอยู่ และได้ให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะพยาบาลไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมความร่วมมือด้านการแพทย์และสาธารณสุขระหว่างไทยกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และยังเป็นการเปิดโอกาสให้พยาบาลของไทยได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะวิชาชีพพยาบาลระหว่างกันต่อไปด้วย

ดูเพิ่มเติม

by Königlich Thailändisches Generalkonsulat - ข้อมูลเกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

พิธีทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดไทยคาสเซิล เมืองคาสเซิล รัฐเฮสเซิน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565 นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดไทยคาสเซิล เมืองคาสเซิล รัฐเฮสเซิน โดยมีภริยากงสุลใหญ่ และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ พิธีประกอบด้วยการใส่บาตร ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ การถวายเทียนพรรษาและเวียนเทียน นอกจากนี้ นายสุวพงศ์ฯ ยังได้พูดคุยและตอบข้อซักถามของคนไทยที่เข้าร่วมงานอีกด้วย

ดูเพิ่มเติม

by Königlich Thailändisches Generalkonsulat - ข้อมูลเกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

งานเทศกาลไทย ณ เมืองดึสเซลดอร์ฟ ประจำปี 2565

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้รับเชิญให้กล่าวเปิดงานเทศกาลไทย ณ เมืองดึสเซลดอร์ฟ ประจำปี 2565 ร่วมกับนายโยเซฟ ฮิงเคิล รองผู้ว่าเมืองดึสเซลดอร์ฟ นายไรเนอร์ เครทชมัน สมาชิกสภาเมืองดึสเซลดอร์ฟ และนายโวลฟราม ดีเนอร์ Chairman และ CEO Messe Düsseldorf โดยมีภริยากงสุลใหญ่ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ นายสุวพงศ์ฯ ได้ร่วมชมกิจกรรมภายในงาน ได้แก่ การแสดงทางวัฒนธรรมของชุมชนไทย และการออกร้านต่างๆ ซึ่งมีทั้งร้านขายอาหารไทย ขนมไทย และสินค้าท้องถิ่นของไทย รวมทั้งร้านนวดแผนไทย ฯลฯ

ดูเพิ่มเติม

by Königlich Thailändisches Generalkonsulat - ข้อมูลเกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2565

สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2565 โดยนายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต นายอรรถพงศ์ พันธุ์รัตน์ รองกุลใหญ่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เดินทางไปมอบเงินจำนวน 1,300 ยูโร ให้แก่สมาคมช่วยเหลือผู้ยากไร้นครแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurter Tafel e.V.) ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ที่รับบริจาคและรวบรวมอาหารและสิ่งของเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่อาศัยอยู่ในเขตต่างๆ ของนครแฟรงก์เฟิร์ต ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่ของสมาคมฯ โดยมี นาย Rainer Haeusler ประธานสมาคมฯ เป็นผู้แทนรับมอบเงิน พร้อมกันนี้ได้นำชมและอธิบายการทำงานของสมาคมฯ ด้วย

ดูเพิ่มเติม

by Königlich Thailändisches Generalkonsulat - ข้อมูลเกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

กงสุลสัญจร ณ วัดธรรมนิวาส

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้จัดกงสุลสัญจร ณ วัดธรรมนิวาส เมืองเอชไวเลอร์ รัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน เพื่อให้บริการทำหนังสือเดินทางและบัตรประชาชน ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านกงสุลแก่คนไทยที่อาศัยอยู่ในเมืองเอชไวเลอร์และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผู้มาใช้บริการทำหนังสือเดินทางจำนวน 117 ราย และทำบัตรประชาชน จำนวน 41 ราย

ดูเพิ่มเติม

by Königlich Thailändisches Generalkonsulat - ข้อมูลเกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเปิดวัดพระธาตุศรีจอมทอง เยอรมนี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565 นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเปิดวัดพระธาตุศรีจอมทอง เยอรมนี เมือง Morhausen รัฐไรน์ลันด์-พฟัลซ์ โดยมีภริยากงสุลใหญ่ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ พิธีประกอบด้วยการถวายจตุปัจจัยไทยธรรม การใส่บาตร ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ทอดผ้าป่าสามัคคี และการแสดงทางวัฒนธรรม

ดูเพิ่มเติม