by Königlich Thailändisches Generalkonsulat - ข้อมูลเกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

กงสุลใหญ่เข้าร่วมงานทำบุญวันเข้าพรรษา ซึ่งจัดโดยวัดไทยพุทธอาภา ณ เมือง Ludwigshafen รัฐไรน์ลันด์-พฟัลซ์

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2564 นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ และครอบครัว ได้เข้าร่วมงานทำบุญวันเข้าพรรษา ซึ่งจัดโดยวัดไทยพุทธอาภา ณ เมือง Ludwigshafen รัฐไรน์ลันด์-พฟัลซ์ และในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ยังได้พบปะและตอบข้อซักถามของชุมชนคนไทยที่มาร่วมงานด้วย

ดูเพิ่มเติม

by Königlich Thailändisches Generalkonsulat - ข้อมูลเกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

กงสุลใหญ่เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ และครอบครัว ได้รับเชิญให้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564 ซึ่งจัดโดยวัดพระธาตุดอยสุเทพ เยอรมนี ณ เมือง Hilchenbach รัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ตลอดจนเข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์เพื่อจัดสร้างอุโบสถประจำวัด

ดูเพิ่มเติม

by Königlich Thailändisches Generalkonsulat - ข้อมูลเกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

กงสุลใหญ่เป็นประธานมอบของรางวัล แก่ ด.ญ. อัญชลี โคโรเรสกี้ และ ด.ญ. แพทรีเซีย เล็พที่น นักแสดง “นาฏมวยไทย” ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยในงาน Thai Festival Online Frankfurt 2021

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้เป็นประธานมอบของรางวัล ได้แก่ บัตรกำนัลร้านอาหารไทยมูลค่า 200 ยูโร และบัตรกำนัลร้านขายสินค้าไทยมูลค่า 100 ยูโร และของที่ระลึกแก่ ด.ญ. อัญชลี โคโรเรสกี้ และ ด.ญ. แพทรีเซีย เล็พที่น นักแสดง “นาฏมวยไทย” ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยในงาน Thai Festival Online Frankfurt 2021 ซึ่งจัดขึ้นโดยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ระหว่างวันที่ 1 – 9 กรกฎาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

by Königlich Thailändisches Generalkonsulat - ข้อมูลเกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดกิจกรรมอาสา ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัยในเขตเมือง Eschweiler รัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน และเมือง Bad-Neuenahr-Ahrweiler รัฐไรน์ลันด์-พฟัลช์

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ร่วมกับผู้แทนสมาคมวัดธรรมนิวาส เมือง Eschweiler และนักศึกษาไทยในเมือง Aachen รัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน จัดกิจกรรมจิตอาสา โดยได้ทำอาหารกล่องจำนวน 450 กล่อง มอบให้แก่ชาวไทยและชาวเยอรมันที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในเขตเมือง Eschweiler รัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน และเมือง Bad-Neuenahr-Ahrweiler รัฐไรน์ลันด์-พฟัลช์

ดูเพิ่มเติม

by Königlich Thailändisches Generalkonsulat - ข้อมูลเกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

กงสุลใหญ่เดินทางไปยังวัดธรรมบารมี ดอร์ทมุนด์ เมือง Dortmund และเมือง Wuppertal เพื่อมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์เบื้องต้นสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เดินทางไปยังวัดธรรมบารมี ดอร์ทมุนด์ เมือง Dortmund รัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน เพื่อมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์เบื้องต้นสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง ผลไม้ น้ำดื่ม และยารักษาโรคให้แก่ผู้แทนสมาคมวัดฯ ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ร่วมกับสมาคมวัดธรรมบารมี ดอร์ทมุนด์ จัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่คนไทยที่ประสบเหตุอุทกภัยทางตอนเหนือของรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน หลังจากนั้น กงสุลใหญ่ฯ และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนครอบครัวคนไทย จำนวน 4 ครอบครัว ประมาณ 12 คน ที่เมือง Wuppertal รัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เพื่อแสดงความห่วงใย และสอบถามสภาพความเป็นอยู่และความต้องการความช่วยเหลือ รวมทั้งมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยด้วย

ดูเพิ่มเติม

by Königlich Thailändisches Generalkonsulat - ข้อมูลเกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

กงสุลใหญ่เดินทางไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยในเมือง Bad Neuenahr-Ahrweiler เมือง Eschweiler และเมือง Stolberg

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เดินทางไปยังพื้นที่ประสบภัยในเมือง Bad Neuenahr-Ahrweiler รัฐไรน์ลันด์-พฟัลช์ และเมือง Eschweiler และเมือง Stolberg ในรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบเหตุอุทกภัยอย่างหนัก เพื่อร่วมกับวัดพุทธวิปัสสนา เมือง Wassenach และวัดธรรมนิวาส เมือง Eschweiler จัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่คนไทยที่ประสบภัยและได้ไปเยี่ยมเยียนครอบครัวคนไทยที่ประสบภัยในสามเมืองดังกล่าวจำนวน 9 ครอบครัว ประมาณ 25 คน โดยได้สอบถามสภาพความเป็นอยู่ พร้อมมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์เบื้องต้น ได้แก่ อาหารกล่อง ข้าวสาร อาหารแห้ง ผลไม้ น้ำดื่ม และยารักษาโรค เพื่อแสดงความห่วงใยคนไทยที่ประสบภัยในครั้งนี้

ดูเพิ่มเติม

by Königlich Thailändisches Generalkonsulat - ข้อมูลเกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

กงสุลใหญ่เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่คณะผู้จัดทำคลิปการแสดง “วิจิตราแผ่นดินไทย” ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยในงาน Thai Festival Online Frankfurt 2021

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้เป็นประธานมอบโล่รางวัล พร้อมด้วยบัตรกำนัลร้านอาหารไทยมูลค่า 200 ยูโร และบัตรกำนัลร้านขายสินค้าไทยมูลค่า 200 ยูโร และของที่ระลึกให้แก่คณะผู้จัดทำคลิปการแสดง “วิจิตราแผ่นดินไทย” ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยในงาน Thai Festival Online Frankfurt 2021 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 9 กรกฎาคม 2564 โดยนางกมลรัตน์ กีลยู เป็นผู้แทนรับมอบของรางวัลดังกล่าว

ดูเพิ่มเติม

by Königlich Thailändisches Generalkonsulat - ข้อมูลเกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

กงสุลใหญ่เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร Thai Select ให้แก่ร้าน Phuket Thai Imbiss

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และนางสาวปิตินันทน์ สมานวรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร Thai Select ประเภท Casual ให้แก่ร้าน Phuket Thai Imbiss ที่นครแฟรงก์เฟิร์ต ซึ่งเป็นร้านไทยแห่งแรกในนครแฟรงก์เฟิร์ตที่ได้รับเกียรติบัตร Thai Select ประเภท Casual
ร้าน Phuket Thai Imbiss ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ ให้ใช้เครื่องหมาย Thai SELECT ประเภท casual เนื่องจากเป็นร้านอาหารไทยคุณภาพดี ให้บริการอาหารไทยรสชาติไทยและตกแต่งร้านให้ความรู้สึกสะดวกสบายในการใช้บริการ

ดูเพิ่มเติม

by Königlich Thailändisches Generalkonsulat - ข้อมูลเกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

สถานกงสุลใหญ่ฯ อำนวยความสะดวกให้กับคณะนักกีฬายิงธนูทีมชาติไทย

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก อำนวยความสะดวกให้กับคณะนักกีฬายิงธนูทีมชาติไทย ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬายิงธนูคนพิการ รายการ Para-Archery World Ranking Event and Final Paralympic Qualification for Tokyo ณ สาธารณรัฐเช็ก เดินทางกลับประเทศไทย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต

ดูเพิ่มเติม

by Königlich Thailändisches Generalkonsulat - ข้อมูลเกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

กงสุลใหญ่ร่วมงาน Jens Maspfuhl Charity Golf Tournament ครั้งที่ 17 ณ สนามกอล์ฟ Golfpark am Löwenhof เมืองฟรีดแบร์ก

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เข้าร่วมเป็นแขกเกียรติยศและเป็นผู้มอบรางวัลแพคเกจท่องเที่ยวและตีกอล์ฟที่ประเทศไทย ซึ่งจัดเตรียมโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) แก่ผู้ชนะการจับรางวัลชิงโชคในการแข่งขันกอล์ฟ Jens Maspfuhl Charity Golf Tournament ครั้งที่ 17 ณ สนามกอล์ฟ Golfpark am Löwenhof เมืองฟรีดแบร์ก

ดูเพิ่มเติม