บริการงานกงสุล

ท่านสามารถสำรองนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอบริการนิติกรณ์ (รับรองเอกสาร/มอบอำนาจ) โดยคลิก ที่นี่