กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เข้าร่วมการประชุมสามัญ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2565 ของคณะสงฆ์ในสหภาพยุโรป (ธรรมยุต) ณ วัดธรรมนิวาส

by Königlich Thailändisches Generalkonsulat - ข้อมูลเกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

«