กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเปิดวัดพระธาตุศรีจอมทอง เยอรมนี

by Königlich Thailändisches Generalkonsulat - ข้อมูลเกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

«