กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ตพบปะและร่วมรับประทานอาหารกับคณะพยาบาลไทย

by Königlich Thailändisches Generalkonsulat - ข้อมูลเกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

«