กงสุลใหญ่เข้าร่วมงานทำบุญวันเข้าพรรษา ซึ่งจัดโดยวัดไทยพุทธอาภา ณ เมือง Ludwigshafen รัฐไรน์ลันด์-พฟัลซ์

by Königlich Thailändisches Generalkonsulat - ข้อมูลเกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2564 นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ และครอบครัว ได้เข้าร่วมงานทำบุญวันเข้าพรรษา ซึ่งจัดโดยวัดไทยพุทธอาภา ณ เมือง Ludwigshafen รัฐไรน์ลันด์-พฟัลซ์ และในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ยังได้พบปะและตอบข้อซักถามของชุมชนคนไทยที่มาร่วมงานด้วย

«