กงสุลสัญจร ณ เมืองซาร์บรึคเคิน รัฐซาร์ลันด์

by Königlich Thailändisches Generalkonsulat - ข้อมูลเกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

ในโอกาสที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต จัดโครงการกงสุลสัญจร ณ เมืองซาร์บรึคเคิน รัฐซาร์ลันด์ ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2563 นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และภริยา ได้เข้ากราบนมัสการพระครูปลัดไพบูลย์กิจ อัคคะวิปุโล เจ้าอาวาสวัดสมเด็จ เยอรมนี และพระครูพุทธิปภากร เจ้าอาวาสวัดตรีเทพ นาคราช เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับหน้าที่กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และพบปะชุมชนไทยในพื้นที่ รวมประมาณ 50-60 คน เพื่อสอบถามสภาพการดำรงชีวิตและความเป็นอยู่ โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามด้านกงสุลและเรื่องอื่น ๆ แก่ชุมชนไทยด้วย

«