งานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าอสิญาโณ เมือง Schauenburg รัฐเฮสเซิน

by Königlich Thailändisches Generalkonsulat - ข้อมูลเกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2563 นายพงศธร จุฑาสมิต รองกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ และครอบครัว เป็นผู้แทนกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เข้าร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าอสิญาโณ เมือง Schauenburg รัฐเฮสเซิน

ในโอกาสนี้ รองกงสุลใหญ่ฯ และข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้พบปะประชาชนไทยที่มาร่วมพิธีประมาณ 100 คน และให้ข้อมูลพร้อมทั้งตอบข้อซักถามด้านกงสุลและประเด็นที่ประชาชนมีข้อสงสัย

«