งานถวายผ้าพระกฐินซึ่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล เชิญไปทอดถวาย ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ เยอรมนี เมือง Hilchenbach

by Königlich Thailändisches Generalkonsulat - ข้อมูลเกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต พร้อมด้วยภริยา ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการทีมประเทศไทย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต พร้อมครอบครัว เข้าร่วมงานถวายผ้าพระกฐินซึ่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล เชิญไปทอดถวาย ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ เยอรมนี เมือง Hilchenbach รัฐนอร์ดไรน์-เวสต์ฟาเลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงานประมาณ 50 คน และภายในงานได้ดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของสหพันธ์ฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ วัดพระธาตุดอยสุเทพ เยอรมนี ได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน

 

«