พิธีทอดกฐิน ณ วัดตรีเทพ นาคราช เมือง Saarbrücken รัฐ Saarland

by Königlich Thailändisches Generalkonsulat - ข้อมูลเกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2563 นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และภริยา พร้อมด้วยนายมณฑล จันทร์ศิริ กงสุล เข้าร่วมพิธีทอดกฐินประจำปี ณ วัดธรรมนิวาส เมือง Eschweiler รัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน

ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ พร้อมคณะได้กราบนมัสการพระสมุทร อัค ควังโส เจ้าอาวาสวัดธรรมนิวาส และพบปะคนไทยที่เข้าร่วมพิธีประมาณ 100 คน โดยได้ตอบข้อซักถามด้านกงสุลและประเด็นที่อยู่ในความสนใจของคนไทย

 

«