พิธีทอดผ้าป่า ณ วัดเพื่อพระนิพพาน เมือง Dillich รัฐเฮสเซิน

by Königlich Thailändisches Generalkonsulat - ข้อมูลเกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2563 นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ และครอบครัว เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่า ณ วัดเพื่อพระนิพพาน เมือง Dillich รัฐเฮสเซิน

ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ และข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้พบปะประชาชนไทยที่มาร่วมพิธีประมาณ 60 คน และให้ข้อมูลพร้อมทั้งตอบข้อซักถามด้านกงสุลและประเด็นที่ประชาชนมีข้อสงสัย

 

«