สงกรานต์วิธีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย

by Königlich Thailändisches Generalkonsulat - ข้อมูลเกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

สงกรานต์วิธีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย
--------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญและถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ วัดพุทธปิยวราราม เมือง Dreieich เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยอันงดงามและเป็นเอกลักษณ์ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ประจำปี 2564
ในโอกาสเดียวกัน กงสุลใหญ่ฯ ได้ถวายปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานของวัดเพื่อบรรเทาผลกระทบและทำนุบำรุงการปฏิบัติศาสนกิจของคณะสงฆ์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งหน้ากากอนามัย FFP2 และอุปกรณ์ฆ่าเชื้อโรคให้แก่วัดด้วย

«