กงสุลใหญ่เป็นประธานมอบของรางวัล แก่ ด.ญ. อัญชลี โคโรเรสกี้ และ ด.ญ. แพทรีเซีย เล็พที่น นักแสดง “นาฏมวยไทย” ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยในงาน Thai Festival Online Frankfurt 2021

by Königlich Thailändisches Generalkonsulat - ข้อมูลเกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้เป็นประธานมอบของรางวัล ได้แก่ บัตรกำนัลร้านอาหารไทยมูลค่า 200 ยูโร และบัตรกำนัลร้านขายสินค้าไทยมูลค่า 100 ยูโร และของที่ระลึกแก่ ด.ญ. อัญชลี โคโรเรสกี้ และ ด.ญ. แพทรีเซีย เล็พที่น นักแสดง “นาฏมวยไทย” ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยในงาน Thai Festival Online Frankfurt 2021 ซึ่งจัดขึ้นโดยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ระหว่างวันที่ 1 – 9 กรกฎาคม 2564

«