วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ สำหรับชุมชนไทยและครอบครัว

by Königlich Thailändisches Generalkonsulat - ข้อมูลเกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และทีมประเทศไทยประจำนครแฟรงก์เฟิร์ต ได้จัดงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ สำหรับชุมชนไทยและครอบครัว ที่อาคาร Saalbau Bornheim นครแฟรงก์เฟิร์ต โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้นประมาณ 200 คน โดยนายพงศธร จุฑาสมิต รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต นำหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และสำนักงานทีมประเทศไทย รวมทั้งประชาชนคนไทยที่มาร่วมงาน ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 5 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย

สำหรับกิจกรรมภายในงาน สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดการแข่งขันตอบปัญหาระดับเยาวชนในหัวข้อ “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศไทย” เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนให้ความสำคัญกับประเทศไทยและกระตุ้นให้เกิดการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมมากขึ้น และการประกวดการแต่งกายชุดไทยเพื่อสืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายของชาวไทย ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากสมาคมวัดพระธาตุดอยสุเทพ เยอรมนี โรงเรียน กอ ไก่ นครดึสเซลดอร์ฟ และกลุ่มดนตรีไทย แฟรงก์เฟิร์ต มาร่วมจัดการแสดงนาฏศิลป์ไทย และบรรเลงเพลงไทย รวมทั้ง สมาคม ชมรม และร้านอาหารไทยต่าง ๆ ที่นำอาหารและของหวานมาร่วมจัดเลี้ยงในงานด้วย

«