วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ห้อง Festsaal โรงแรม Hessischer Hof นครแฟรงก์เฟิร์ต

by Königlich Thailändisches Generalkonsulat - ข้อมูลเกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 18.00 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ร่วมกับทีมประเทศไทยประจำนครแฟรงก์เฟิร์ต เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ห้อง Festsaal โรงแรม Hessischer Hof นครแฟรงก์เฟิร์ต โดยมีนาย Stephan Siegler ประธานสภานครแฟรงก์เฟิร์ต เป็นแขกเกียรติยศ และข้าราชการเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ตลอดจนคณะกงสุลต่างประเทศประจำรัฐเฮสเซิน แขกต่างประเทศ ชุมชนชาวไทย รวมทั้งกลุ่ม Friends of Thailand มาร่วมงานประมาณ 200 คน โดยนายพงศธร จุฑาสมิต รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้กล่าวถึงความสำคัญของวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีที่มีต่อปวงชนชาวไทย เนื่องจากเป็นวันที่ประชาชนชาวไทยได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงตรากตรำพระวรกายโดยไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของผสกนิกรชาวไทยตลอด 70 ปี ที่ครองสิริราชสมบัติ ตลอดจนความสำคัญของปี 2562 เนื่องจากเป็นปีที่ชาวไทยได้เฉลิมฉลองพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย และกล่าวถึง ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหพันธ์ ฯ ที่ยาวนานมากกว่า 150 ปี รวมทั้งแสดงความเชื่อมั่นว่า มิตรภาพอันยาวนานนี้จะช่วยผลักดันให้ความร่วมมือระหว่างไทยและสหพันธ์ ฯ พัฒนาไปในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชน ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากความสำเร็จของการจัดงาน Thai Market Square ในนครแฟรงก์เฟิร์ต เมื่อเดือนสิงหาคม 2562

โดยนาย Stephan Siegler ประธานสภานครแฟรงก์เฟิร์ต ได้กล่าวถึง ความสำคัญและลักษณะพิเศษของนครแฟรงก์เฟิร์ตที่มีความหลากหลาย ทั้งด้านเชื้อชาติ ภาษา และศาสนา แต่สามารถอยู่ร่วมกันด้วยสันติสุข พร้อมกล่าวชื่นชมความสำเร็จของการจัดงาน Thai Market Square ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ว่าเป็นตัวอย่างของการมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของนครแฟรงก์เฟิร์ต

«