การรับรองทะเบียนสมรสเดนมาร์ก

ไปดำเนินการด้วยตัวเองที่ประเทศเดนมาร์กถ้าท่านเอาทะเบียนสมรสเดนมาร์กของท่านไปรับรองด้วยตัวเองที่ประเทศเดนมาร์ก ให้ดำเนินการดังนี้ (2 ขั้นตอน):

 1. กระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์กที่อยู่:
  Danish Ministry of Foreign Affairs
  Legaliseringen (Legalisation Office)
  Asiatisk Plads 2
  DK-1448 Copenhagen K., Denmark
  Tel.: (+45) 33 92 12 33
  Fax: (+45) 33 92 01 38
  E-Mail: legalisering@um.dk
  โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์ก www.um.dk/en
 2. หลังจากที่รับรองจากกระทรวงต่างประเทศเดนมาร์กแล้ว ท่านต้องนำทะเบียนสมรสไปรับรองที่ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์กที่อยู่:
  Royal Thai Embassy
  Norgesmindevej 18
  2900 Hellerup, Copenhagen/Denmarkแผนกกงสุล: โทร. +45 3962 5575

 • ดำเนินการทางไปรษณีย์ท่านสามารถส่งทะเบียนสมรสตัวจริงของท่านไปรับรองที่กระทรวงต่างประเทศเดนมาร์กได้ โดยท่านต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของกระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์ก ตามรายละเอียดที่ปรากฎในเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์ก: www.um.dk/enหลังจากที่ได้รับทะเบียนสมรสคืนมาจากกระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์กแล้ว ท่านต้องส่งทะเบียนสมรสของท่านไปรับรองอีกครั้งที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโคเปนเฮเกน เดนมาร์ก โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกกงสุล สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโคเปนฮาเกน หมายเลข โทร. +45 3962 5575