กงสุลสัญจร

???????? ข่าวดีสำหรับทุกท่านค่ะ ????????

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต มีกำหนดจัดกงสุลสัญจรครั้งที่ 4/2565 ณ วัดเจริญธรรม เมือง Lügde รัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน ในวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 เวลา 10.00-18.00 น. และวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 เวลา 10.00 - 12.30 น.
ผู้ที่ประสงค์จะขอรับบริการ โปรดลงทะเบียนโดยสแกน QR Code หรือเข้าเว็บไซต์ https://forms.gle/q8cFj62MDouHKdQM7
เพื่อสำรองเวลานัดหมายล่วงหน้าได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
**ขอความกรุณาอย่าลงทะเบียนซ้ำ**
***หากท่านที่ได้รับอีเมลยืนยันนัดหมายเข้ารับบริการกงสุลสัญจรจากสถานกงสุลใหญ่ฯ แต่ภายหลังไม่สะดวกเดินทางมาในวันดังกล่าว ขอความกรุณาแจ้งสถานกงสุลใหญ่ฯ ทราบล่วงหน้าทางอีเมล passport.fra@mfa.go.th เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านอื่นที่มีความจำเป็นเร่งด่วนได้ทำหนังสือเดินทาง***

 

 

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่า ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอื่นใดอีก นอกจากค่าธรรมเนียมตามที่ระบุไว้ข้างต้น

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอแนะนำให้ผู้ที่มาใช้บริการกงสุลสัญจรเตรียมเอกสารและสำเนามาให้ครบ พร้อมซองเปล่าติดแสตมป์ 4.25 ยูโร เพื่อที่สถานกงสุลใหญ่ฯ จะได้จัดส่งเอกสารกลับให้ท่านได้ เป็นต้นว่า หนังสือเดินทาง หรือเอกสารอื่นๆ ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่สามารถออกให้ท่านในวันให้บริการกงสุลสัญจรได้ หรือท่านสามารถไปติดต่อขอรับเอกสารหรือหนังสือเดินทางที่ท่านยื่นขอได้เองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ในนครแฟรงก์เฟิร์ตระหว่างเวลาเปิดทำการ

เพื่อป้องกันไม่ให้เอกสารได้รับความเสียหายระหว่างทางไปรษณีย์ ขอแนะนำให้ใช้ซองที่มีพลาสติกกันกระแทกขนาด เอ5 สำหรับหนังสือเดินทาง และซองขนาด เอ4 สำหรับเอกสารขนาด เอ4

หากท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือ มีคำถามประการใด ติดต่อสอบถามได้ที่ทีมงานของสถานกงสุลใหญ่ฯ ตามเบอร์โทรศัพท์ต่อไปนี้

069-69 86 8 0