ลิงค์

ลิงค์หน่วยงาน “ทีมประเทศไทย” ในเยอรมนี

ลิงค์เว็บไซต์สำคัญอื่นๆ 

ลิงค์ข้อมูลเศรษฐกิจ

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

Aktuelle Wechselkurse der Bank von Thailand

อัตราแลกเปลี่ยนธนาคารแห่งประเทศไทย 

Aktuelle Wechselkurse der Europäischen Zentralbank

อัตราแลกเปลี่ยนธนาคารกลางยุโรป 

พยากรณ์อากาศ

Das aktuelle Deutschlandwetter

พยากรณ์อากาศในเยอรมนี

Deutscher Wetterdienst

สำนักงานอุตุนิยมวิทยาเยอรมัน

Thai Meteorological Department – Meteorologisches Amt von Thailand

กรมอุตุนิยมวิทยาไทย 

ข่าวสารล่าสุดจากประเทศไทย

Nachrichten und Presse der thailändischen Regierung

ข่าวรัฐบาลไทย

Media Center des Außenministeriums von Thailand

ศูนย์ข่าว กระทรวงการต่างประเทศ

Pressearbeit des National News Bureau of Thailand

ข่าวสำนักงานข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

Radio Saranrom des Außenministeriums von Thailand

รับฟังข่าวสารจากสถานีวิทยุสราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ

การทูตเพื่อการพัฒนา