ดาวน์โหลดหนังสือที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

เชิญชวนดาวน์โหลดหนังสือที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน ๔ เล่ม
จัดทำโดย กระทรวงวัฒนธรรม


เล่ม ๑https://www.m-culture.go.th/mcultur…/download/final-THAI.pdf

 


เล่ม ๒https://www.m-culture.go.th/mculture…/download/final-ENG.pdf

 


เล่ม ๓https://www.m-culture.go.th/mculture_th60/…/pramuan_king.pdf

 


เล่ม ๔http://www.finearts.go.th/literaturean…/…/articleroyal-r.pdf

 

หรือเข้าอ่านในรูปแบบ E-Book ได้ที่ https://www.m-culture.go.th/adminli/main.php?filename=ebook_king


«