ยกเลิกการนัดหมาย อี-พาสปอร์ต

คุณสามารถยกเลิกการนัดหมายของคุณที่นี่ โดยการลงหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก แล้วกดโอเค ข้างล่าง